Sản phẩm

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I
Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I

1,390,000đ

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I(hàng chính hãng) được dùng riêng để gắn cặp hông GIVI. ( Baga givi , baga sau givi, baga xe máy , baga xe máy givi, baga moto givi , baga moto xe máy givi , monorack givi , heavy duty advance rack givi )

SỐ LƯỢNG:

   Đặt mua

Sản Phẩm Gợi Ý

   Giá niêm yết trên được áp dụng từ 01/2018 theo sự điều chỉnh của công ty GIVI.

- Hàng chính hãng GIVI

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I được dùng riêng để gắn cặp hông GIVI.

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I

Baga hông GIVI SBL201 cho xe FZ150I