Sản phẩm

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390

1,220,000đ

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390 (hàng chính hãng) được dùng riêng để gắn cặp hông GIVI E21N. E22N hoặc túi hông cho xe KTM DUKE 200/390. ( Baga givi , baga sau givi, baga xe máy , baga xe máy givi, baga moto givi , baga moto xe máy givi ,

SỐ LƯỢNG:

   Đặt mua

Sản Phẩm Gợi Ý

   Giá niêm yết trên được áp dụng từ 01/2018 theo sự điều chỉnh của công ty GIVI.

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390 (hàng chính hãng) được dùng riêng để gắn cặp hông GIVI E21N. E22N hoặc túi hông cho xe KTM DUKE 200/390.

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390

Baga hông GIVI SBL502 cho xe KTM DUKE 200/390