Sản phẩm

 Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)
 Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)  Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)  Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)  Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)

Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)

180,000đ

Kính SOL (Flip-up): Là loại kính màu khói. - Cản gió bụi, chống nắng tốt. - Có khả năng đàn hồi, uống cong .

SỐ LƯỢNG:

   Đặt mua

Sản Phẩm Gợi Ý

Kính SOL (Flip-up):

- Kính dùng cho mũ 3/4 AVEX Thái Lan.

- Kính màu khoi

- Cản gió bụi, chống nắng tốt

- Có khả năng đàn hồi, uống cong .

Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)

Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)

Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)

Kính SOL (Flip-up) (Màu khói)