Sản phẩm

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)
Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01) Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01) Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01) Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)

1,560,000đ

Túi hít bình xăng chống thắm nước GIVI (PTB01): Là dòng sản phẩm túi hít bình xăng mới nhất được nhập khẩu từ malaysia. Với dòng sản phẩm túi hít bình xăng chống nước mưa này ae sẽ không còn phải lo sợ mỗi khi lưu thông gặp trời mưa.

SỐ LƯỢNG:

   Đặt mua

Sản Phẩm Gợi Ý

  • Giá niêm yết trên được áp dụng từ 01/2018 theo sự điều chỉnh của công ty GIVI.

Túi hít bình xăng chống thắm nước GIVI (PTB01): Là dòng sản phẩm túi hít bình xăng mới nhất được nhập khẩu từ malaysia. Với dòng sản phẩm túi hít bình xăng chống nước mưa này ae sẽ không còn phải lo sợ mỗi khi lưu thông gặp trời mưa.

 

 

 

 

 

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)

Túi Hít Bình Xăng chống thắm nước GIVI (PTB01)